donderdag 29 december 2011

Wat is een prostituee? Nieuwe uitgave encyclopedie uit 1870

Wat is de definitie in de negentiende eeuw van "prostituees" of "publieke vrouwen", zoals ze vaak in archiefbronnen genoemd worden? Voor Haarlem keek ik in eerste instantie in de plaatselijke politieverordening op de prostitutie van 1866. Van de betekenis werd ik echter niet wijzer. Prostituees werden omschreven als: "vrouwen die zich aan prostitutie overgeven".(1) De volgende vraag is dan: wat is de betekenis van prostitutie in die tijd?

zaterdag 12 november 2011

Linda Stratmann - Cruel Deeds and Illustrated Calameties

Het leven en de gebeurtenissen van de Engelse politie werden in de negentiende eeuw geïllustreerd weergegeven in een tabloid formaat krant met de titel: The Illustrated Police News. Linda Stratmann schreef er een interessant boek over: Cruel Deeds and Illustrated Calameties. The Illustrated Police News, 1864 - 1938. The British Library interviewde de auteur. De podcast van het gesprek is door de bibliotheek ook op YouTube gezet.

zondag 30 oktober 2011

Gelezen: Reddende Liefde

Waar moest je in de negentiende eeuw naar toe als je het wereldje van de prostitutie wilde inruilen voor een "fatsoenlijk" bestaan? Ottho Gerhard Heldring kwam met de oplossing. Speciale opvangcentra waarbij harde arbeid en een volhardend christelijk geloof centraal stonden, vormden de ingrediënten voor zijn resocialisatieprogramma. In het boek de Reddende liefde wordt een overzicht gegeven van zijn werk en gedachtegoed, vanaf 1847 tot 2010. Ik zal me in deze boekbespreking vooral richten op het deel over Asyl Steenbeek, het opvangcentrum voor prostituees.