zondag 30 oktober 2011

Gelezen: Reddende Liefde

Waar moest je in de negentiende eeuw naar toe als je het wereldje van de prostitutie wilde inruilen voor een "fatsoenlijk" bestaan? Ottho Gerhard Heldring kwam met de oplossing. Speciale opvangcentra waarbij harde arbeid en een volhardend christelijk geloof centraal stonden, vormden de ingredi├źnten voor zijn resocialisatieprogramma. In het boek de Reddende liefde wordt een overzicht gegeven van zijn werk en gedachtegoed, vanaf 1847 tot 2010. Ik zal me in deze boekbespreking vooral richten op het deel over Asyl Steenbeek, het opvangcentrum voor prostituees.