zondag 30 juni 2013

Data levensloop ordenen met Google Sites

Edouard Manet - Plum
(Meer info: Wikipedia)
Een manier om inzicht te krijgen in het leven van een persoon is het maken van zijn of haar levensloop. Nu is er veel informatie op dit gebied online en offline bij archieven beschikbaar, zoals de negentiende-eeuwse geboorte-, overlijdens- en huwelijksregisters etc. De vraag waar ik mee worstelde is hoe ik de aldaar gevonden data digitaal overzichtelijk kan ordenen, om een goed beeld van iemands leven te krijgen. Bovendien wilde ik dan de door mij gevonden gegevens via internet overal kunnen raadplegen. Een online tijdlijn maken met voor ieder tijdvak veel ruimte waar de bronnen kunnen worden opgeslagen, leek me de meest geschikte oplossing. Maar welk programma zou ik dan moeten gebruiken?