vrijdag 4 oktober 2013

Thema-avond over geschiedenis prostitutie in Rotterdam

Bron: Museum Rotterdam
Op 16 oktober a.s. zal Ellen Boonstra-de Jong geïnterviewd worden door Anne Jongstra over de negentiende-eeuwse prostitutie.* Ellen en Anne kennen elkaar goed. Ze hebben samen in het Jaarboek van Vlaardingen uit 2010 -waar Boonstra-de Jong redacteur van is- een artikel gepubliceerd over het leven van Gretha Hofstra.** De Weekkrant van Groot Vlaardingen geeft een mooie samenvatting van het artikel: