zondag 23 februari 2014

Artikel Zedelijk Haarlem in HBO-Kennisbank

Naar aanleiding van mijn scriptie, werd ik in 2008 gevraagd om mee te doen aan het congres Dag van de Historische Demografie. Mijn paper die net als mijn scriptie de titel: "Zedelijk Haarlem" droeg, werd daarna omgewerkt tot een artikel dat in 2010 verscheen in de reeks: Leven in de lage landen (1)

Sinds kort is het ook online te lezen via de HvA en HBO Kennisbank.


Samenvatting artikel 
In de tweede helft van de negentiende eeuw vond er een omslag in de prostitutie plaats in middelgrote Nederlandse steden. Na een aanvankelijke bloei zou de prostitutiemarkt van vraag en aanbod in deze provinciehoofdsteden en regionale centra nagenoeg verdwijnen. Wat was de oorzaak van deze daling? In de Nederlandse historiografie worden de verklaringen voornamelijk gezocht in politieke en sociaal-culturele veranderingen. In tegenstelling tot de buitenlandse literatuur is er nauwelijks aandacht voor de impact van de moderne economische groei. Toch zal uit dit archiefonderzoek over de stad Haarlem blijken dat de snelle groei van de steden, de veranderende arbeidsmarkt voor vrouwen en de uitbreiding van het openbaar vervoer wel degelijk een impact hebben op de prostitutiemarkt.Noot
(1) Wilma van den Brink, 'Zedelijk Haarlem' in: K. Matthijs, H. Bras, J. Kok, B. van der Putte (eds), Leven in de lage landen: Historisch-demografisch onderzoek in Vlaanderen en Nederland 1 (2010) 271 - 293. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten