vrijdag 4 oktober 2013

Thema-avond over geschiedenis prostitutie in Rotterdam

Bron: Museum Rotterdam
Op 16 oktober a.s. zal Ellen Boonstra-de Jong geïnterviewd worden door Anne Jongstra over de negentiende-eeuwse prostitutie.* Ellen en Anne kennen elkaar goed. Ze hebben samen in het Jaarboek van Vlaardingen uit 2010 -waar Boonstra-de Jong redacteur van is- een artikel gepubliceerd over het leven van Gretha Hofstra.** De Weekkrant van Groot Vlaardingen geeft een mooie samenvatting van het artikel:
"De ongehuwde Gretha Hofstra, dochter van een pakhuisknecht en een vroedvrouw in Amsterdam, wordt op haar twintigste jaar moeder en belandt in 1882 in de prostitutie in Den Haag. Na enkele maanden vertrekt de ‘gevallen’ Hofstra naar het Gelderse Zetten. Hier wordt ze heropgevoed en vervolgens in het Utrechtse Diakonessenhuis aangesteld als helpster. Aanbevolen door de Vlaardingse dominee Barger werkt ze vanaf juni 1892 bij de hervormde gemeente in Vlaardingen als diacones. Onenigheid met de predikanten is voor Hofstra aanleiding om in 1896 ontslag te nemen. Prominente Vlaardingers richten terstond een comité op, met als doel Hofstra voor de stad te behouden en zorgen voor een nieuw ziekenhuis, eerst in de Callenburgstraat en later aan de Hofsingel. Gretha Hofstra werkt nog een aantal jaren in het ziekenhuis. Ze is bepalend geweest voor de moderne en professionele ziekenverpleging in de stad"
Meer informatie over de lezing is te vinden op de website van Arminius en Museum Rotterdam.


Gerelateerde blogpost

----------------------------------
*   Dank aan Christian voor de tip
** Of Boonstra- de Jong meer gepubliceerd heeft over het onderwerp van negentiende-eeuwse prostitutie heb ik niet kunnen ontdekken. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten