Archief- en gedrukte bronnen


Archiefbronnen


---------- Nederland -----------


Archieven.nl

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)

Drents Archief
 • 0921   Oud-Archief van de gemeente Assen
  inv. nrs 1117 Register van publieke vrouwen (volgens art 2 en 5 van de verordening van 24 november 1860), inclusief een Register van aantekening omtrent de visitatiën van publieke vrouwen door de geneesheer die de gemeente daarmee belast; 1860 - 1869.

Erfgoed Leiden en Omstreken (EL)


Gemeentearchief Venlo

Groene Hart Archieven

Groninger Archieven

 • 1399 Gemeentebestuur van Groningen (1), 1816 - 1916
  Inv nrs 3183, 3185, 3188 -> Verordeningen uit de jaren: 1884, 1886 en 1899.
  Inv. nr 7175 -> Vaststelling en naleving verordening 27 juli 1861, met reglement op het toezicht op publieke vrouwen en bordelen. Met bijlagen, 1813 en 1836. 1854-1864 en z.d

Haags Gemeentearchief
 • 0432-01 Gemeentepolitie
  inv nr 6594 Register van achterstallige retributies van publieke vrouwen en houders van publieke huizen, 1849

Historisch Centrum Overijssel
 • 0724 Gemeentepolitie Zwolle
  inv. nrs 785-786 Registers van publieke vrouwen, 1889-1900.

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)
 • Nationaal Comité van Instellingen voor Zedelijke Volksgezondheid 1877- 1980.
  inv nr 20 (interview van politiecommissaris Balkestein met prostituees in Nederland)

Koninklijke Bibliotheek

Mormonen 

Museum Boerhaave (Leiden)

Nationaal Archief

Noord-Hollands Archief (NHA)
 • Krantenviewer: o.a. Haarlems Dagblad en Haarlemsche Courant en adresboeken
 • Gemeentebestuur Haarlem, 1813 - 1957.
  - Dienstboderegisters: inv nrs 2700G - 2708G.
  - Jaarverslagen gemeente, inv 623 - 658.
  - Besloten vergaderingen Gemeente, inv nr 280.
  - Beschikkingen van de Burgemeester, inv nrs 521 - 524.
 • Gemeentepolitie
  inv. nr 5
 • Archief Burgerlijk Armbestuur, 1856 - 1892
  inv. nr 65-2
 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van de geneeskunst
  inv. nr 3 en 4.
 • Namenindex veroordeelden arrondissementsrechtbank Haarlem 1838-1910

Regionaal Archief Nijmegen
 • (Bibliotheeknr:) N 192 - Reglement op de zoogenaamde publieke huizen en publieke vrouwen binnen de stad Nijmegen: 29, in: Publicatie. Beveiligen van de stadswandeling uit 1844.
 • (Bibliotheeknr:) N 191 - Reglement op de zoogenaamde publieke huizen en publieke vrouwen binnen de stad Nijmegen : 33, in: Ordonnantiën uit 1844.
 • (Bibliotheeknr:) Br 1184 Opheffing van de openbare huizen van ontucht te Nijmegen: stukken betreffende het hiertoe strekkend voorstel aan den Gemeenteraad door J.P.S. Berends ingediend uit 1892.
 • (Bibliotheeknr:) Br 1175 Antwoord op de Memorie van Dr. Berends van de Afdeeling Nijmegen en omstreken der Maatschappij ter bevordering van Geneeskunst, in zake de prostitutie uit 1892.

Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL)
 • Archiefnr. 20.108A Gemeentepolitie Maastricht:
  inv.nr. 1299 Chronologisch-numeriek register van vrouwen die wensen te worden ingeschreven als publieke vrouw binnen de gemeente Maastricht met vermelding van de ligging van het publieke huis

Stadsarchief Amsterdam

Stadsarchief Breda
    Gemeentepolitie Breda, 1845-1936 (toegangsnr.: 0043.1)
 • Registers publieke vrouwen en bordelen, inv nr 846/847 (online via Dutchgenealogy.nl de jaren: 1879-1896 en 1897 - 1906).
 • Inschrijving, opsporing en uitzetting publieke vrouwen; controle bordelen, inv nr 848
 • Periodieke gezondheidscontroles op publieke vrouwen, inv nr 849 [niet meer aanwezig in het stadsarchiefarchief]

Stadsarchief Deventer
 • 0802 Geneeskundigen belast met geneeskundig toezicht op publieke vrouwen
  Inv nr. 5 Staten, houdende de namen van de wekelijks te visiteren publieke vrouwen, opgesteld op last van de commissaris van politie, december 1882 - november 1885
Streekarchief Voorne-Putten
 • 293 Gemeentepolitie Brielle:
  Inv nr: 137 Register van publieke vrouwen werkzaam in Brielle, ca. 1863-1870.
  Inv. nr: 138 138 Bewijs van inschrijving in het register der publieke vrouwen binnen de gemeente Brielle, met aantekeningen over gedane medische keuringen, 1864-1868.

Tresoar


Universiteitsbibliotheek UvA 
 • Verzameling Heldring Reveil-Archief 

Utrechts Archief
 • 1007-2 Gemeentebestuur van Utrecht 1813-1969
  inv nr. 8739 Voorschriftten/verordeningen prostitutie, 1848-1858
  inv. nr. 8740 Staten publieke huizen, 1858-1885
  inv. nr. 8741 reglementen gemeente Groningen, 1863-1890
  inv. nr. Rapport prostitutie, 1889, bijlagen (1883-1889)


Van Gogh Museum


---------- België -----------

Family Search

Felix Archief (Stad Antwerpen)

Stadsarchief Brussel
 • Politiearchief  
  • algemeen (reguleringen, posters)
   -> aanvraagnummers: Pol. 280 (periode: 1840-1877) en Pol. 268 (periode 1865-1879)
  • bulletins des étrangers (Brussel): 1879-1885
   -> aanvraagnummer: Pol. M.M.436 - Pol. M.M 448
  • verslagen verdachte huizen clandestiene prostitutie etc
   -> aanvraagnummer Pol. 281 (periode: 1844-1877)

Stadsarchief St. Niklaas (link)
 • Modern Archief St. Niklaas (nr. 4420).
  Politietoezicht op de ontuchthuizen in de periode 1858-1887 met o.a. 
  • verzoeken om bordelen te openen, 
  • medische onderzoeken van prostituees en militairen (klanten)
  • verenigingen voor verbod prostitutie


------------ Engeland -------------

Glasgow Women's Library

Volkstellingen
Gedrukte bronnen

Nederland
 • Bergh, W. v. d., De strijd tegen de prostitutie ('s Gravenhage 1878).
 • Collard, W.L.A., De “handel in blanke slavinnen” (Amsterdam 1900) Proefschrift.
 • Winkler Prins, Anthony, Leven in 1870: Nederland aan de vooravond van de moderne tijd (Antwerpen 2011) Zie mijn blogpost 
Politiek - Wetgeving
 • Code Pénal / Wetboek van het strafregt (Amsterdam en Rotterdam 1810) (UB VU). Zie ook de fulltext Franse versie uit 1810.
 • Staatsbladen, 1848, 1851 (nr. 85), 1853 (nr. 83), 1865 (nr. 58), 1887, 1889 (nr. 48), 1911 (nr. 130), 1999 (nr. 464), 2000 (nr. 38).
Sociaal-cultureel
 • De Middernachtzendeling (UB UvA). 
 • Graaf, A. de, De waarde van Gestichten in den strijd tegen de prostitutie (Utrecht 1910). 
 • Lennep, M. F. v., Overzicht van het werk der Middernachtzending te Haarlem gedurende het tijdvak 1895-1896 (Haarlem 1897).
 • Mounier, G. J. D., Onderzoek naar de betekenis van statistiek der venerische en syphilitische ziekten bij de landmacht in het Koninkrijk der Nederlanden, ter beoordeling van de werking van plaatselijke verordeningen tot bestrijding dier ziekten door reglementering der prostitutie (Den Haag 1889).
 • Munster, J. N., In de duistere wereld. Grepen uit het werk der Nederlandsche Middernachtzending (Utrecht 1901).
 • Ringnalda, W., Niet vruchteloos: grepen uit het werk der Middernachtzending te Haarlem (Haarlem 1901).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten