Literatuur

Bronnen

Historische romans 
 • Alewijn, M., De meid (Amsterdam 2018). [samenvatting]
 • Darby, K., The whores' asylum (Londen 2012). [preview]
 • Faber, M., The crimson petal and the white (Edinburgh 2002)
 • Harris, J., The observations (New York 2006).
 • Nicole, I., De tranen van de Zeegans (Haarlem 2011).
  [zie mijn vlog van de presentatie in Haarlem]
 • Pike, H., The Harlot's Press (London 2011) - Lees hier de preview - 

Landen (excl. Nederland)

België
Brazilië
 • Lauderdale Graham, S., House and street : the domestic world of servants and masters in nineteenth-century Rio de Janeiro (Cambridge 1988).
Duitsland
 • Evans, R. J., 'Prostitution, State and Society in Imperial Germany', Past and Present 70 (1976) 106-129. [gedeeltelijk online]
 • Schulte, R., Sperrbezirke: Tugendhaftigkeit und Prostitution in der bürgerlichen Welt (3e druk; Frankfurt am Main 1984).
Engeland
 • Drenth, A. v. en F. d. Haan, The rise of caring power: Elizabeth Fry and Josephine Butler in Britain and the Netherlands (Amsterdam 1999).
 • Fergus Linnane, Madams. Bawds & Brothel-keepers of London (2e dr; London 2009). [Zie ook de blogpost]
 • Finnegan, F., Poverty and prostitution : a study of Victorian prostitutes in York (Cambridge 1979) [zie preview in Google books]
 • Gray, D., London's shadows: the dark side of the victorian city (London 2010)
 • Hollis, P., Women in public 1850-1900: documents of the Victorian women's movement (London etc. 1979). 
 • Howell, Ph., Geographies of Regulation: Policing Prostitution in Nineteenth-Century Britain and the Empire (Cambridge 2009).
 • Pearson, J. and M. Rayner, Prostitution in Victorian Colchester: Controlling the Uncontrollable (Colchester 2018?).
 • Stratmann, L., Cruel deeds and illustrated calameties. The illustrated Police News, 1864 - 1938 (London 2011).
 • Walkowitz, J. R., City of dreadful delight: narratives of sexual danger in late- Victorian London (Chicago 1992).
Frankrijk
 • Clayson, H., Painted Love: Prostitution in French Art of the Impressionist Era (2e druk; New Haven 2003).
 • Corbin, A., Les filles de noce: misère sexuelle el prostitution aux 19e el 20e siècles (Paris 1978). 
 • Ross, A.I., "Sex in the Archives: Homosexuality, Prostitution, and the Archives de la Préfecture de Police de Paris", French Historical Studies 40 (2017) p. 267-290.
 • Ross, A.I., Urban Desires: Practicing Pleasure in the ‘City of Light,’ 1848-1900 (Michigan 2011).
Verenigde Staten

Nederland

Algemeen
 • Bossenbroek, M. en J. H. Kompagnie, Het mysterie van de verdwenen bordelen: prostitutie in Nederland in de negentiende eeuw (Amsterdam 1998).
 • Bossenbroek, M. en J. H. Kompagnie, 'Zondige steden, preuts platteland? Prostitutie in Holland rond 1900', Historisch Tijdschrift Holland 30 (1998) 272-294 
 • Doornick, M. v., In het leven: vier eeuwen prostitutie in Nederland (Apeldoorn 1997).
 • Huitzing, A., Betaalde liefde: prostitutie in Nederland (Bergen 1983). 
 • Sijmons, D., 'Een noodzakelijk kwaad, maar voor wie? Prostitutie in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw.' Jaarboek voor vrouwengeschiedenis (1980) 65-110.
 • Stemvers, F. A., Meisjes van plezier: de geschiedenis van de prostitutie in Nederland (Weesp 1985).
Alkmaar
 • Beek, W.H. van, De reglementering van de prostitutie te Alkmaar in de negentiende eeuw (doctoraalscriptie RUL; Leiden 1991). 
Amersfoort
Amsterdam
 • Burke, P., 'Prostitutie en de Amsterdamse burgerij: eerbegrippen in een vroegmoderne stedelijke samenleving' in: P. te Boekhorst, P. Burk en W. Frijhoff (red.), Cultuur en maatschappij in Nederland 1500-1850: een historisch-antropologisch perspectief (Amsterdam 1992) 179-218.
 • Tijhoff, E., 'Thuis in de stad : hoererende dames en winkelende vrouwen in Amsterdam rond 1900', Historica 31 (2008) 3-5 [afl 2].
 • Wildt, A. de en P. Arnoldussen, Liefde te koop: vier eeuwen prostitutie in Amsterdam (Amsterdam 2002). 
 • Wildt, A. de, 'De Yab Yum van 1900. De bewogen geschiedenis van Maison Weinthal ' Ons Amsterdam (2002).
Arnhem
 • Potjer, M., 'Acties voor en tegen de erkenning van Arnhemse bordelen, 1860 - 1901', Arnhem de genoeglijkste 28 (2008) 8-17 [afl 1].
Breda
 • IJseling, J.M.F., 'Enkele aspecten van de "hoererij" in Breda in de 18de en 19de eeuw'. In: H. de Kok (red), Vrouwenhandel en prostitutie in de oude Kempen (Turnhout 1997) 20-37.

Den Haag
 • Boonstra-de Jong, E. en A. Jongstra, ‘Uitnemend verpleegster, slecht diakones’ Historisch Jaarboek Vlaardingen 11 (2010). [zie: blogpost]

Deventer
 • Brouwer, H., 100 Jaar prostitutie in Deventer: een sociaal-economisch onderzoek naar de prostitutie in Deventer 1850 tot 1950 (S.I., 1988).
 • Kam, B.J. ' Hoeren, burgers en buitenlui. Medische aspecten van de prostitutie te Deventer in de 19e eeuw'  Deventer Jaarboek (1989) 65-78.
Goes
 • Moerland, L.J., 'De hoeren van ter Goes, geschiedenis van de prostitutie in Goes, 1864-1896'; Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland 18 (1992) 39-52.
Gouda
Groningen
 • Baron, W., Het belang en de welvaart van alle ingezetenen: gezondheidszorg in de stad Groningen 1800-1870 (Groningen 2006). [p. 269 e.v. - gedeeltelijk online]  
Haarlem 
's-Hertogenbosch
 • Schmitz, M.M.R.N., 'Het Bossche beleid ten aanzien van prostitutie en venerische ziekten, 1814-1850'. In: H. de Kok (red), Vrouwenhandel en prostitutie in de oude Kempen (Turnhout 1997) 20-37.
 Leiden
Maastricht
 • Coelen, J. van  der, Enige aspecten van de prostitutie in het 19e eeuwse Maastricht (Scriptie KUN; Nijmegen 1987).
Nijmegen
 • Kersten, Andre L., 'Engelbartus Millekes Knuvelder (1851-18??) : 'n leven aan de rafelrand van de 19e eeuw', in: Nijmeegs Katern 20 (2006) nr.2, 26-30. (zie ook de website over de bordeelhouder)
 • Nabuurs, N., ‘Prostitutie: reglementeren of verbieden?’ in: Jan Brabers ed., Nijmegen: geschiedenis van de oudste stad van Nederland (Nijmegen 2005) 246.
 • Rieter-Michelotti, C., 'Over ligtvaardige vrouwpersonen en hoererij: enige aspecten van prostitutie in het negentiende-eeuwse Nijmegen', Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 3 (1982) 129-162. 
Rotterdam
Utrecht
Venlo
 • Veer, G. van der, ‘Bordelen, prostitutie en geslachtsziekte in Venlo, 1840-1871, De Maasgouw: tijdschrift voor Limburgse geschiedenis en oudheidkunde 107 (1988) 128-140.
Zwolle

Politiek
 • Oostendorp, M., Liberalen, zedelijkheid en wetgeving: 1881-1911 (Utrecht 1990).
 • Vries, P. A. de, Kuisheid voor mannen, vrijheid voor vrouwen: de reglementering en bestrijding van prostitutie in Nederland, 1850-1911 (Hilversum 1997). [Gedeeltelijk online in te zien

Sociaal-cultureel

Geen opmerkingen:

Een reactie posten