dinsdag 5 maart 2019

Secret Lives, deel II: politiearchieven

Reglementering prostitutie Brussel
(Bron: Stadsarchief Brussel)
Het eerste type bron waar ik tijdens the Secret Lives Conference bij stilstond is het politiearchief. Iedere gemeente heeft wel een dergelijk archief met informatie over de openbare orde. De inhoud ervan kan per plaats verschillen. Het hoeft niet uitsluitend informatie over prostitutie te bevatten. Zo moet je in Brussel zeven dozen doorploeteren om 'prostituees' te vinden. De soorten bronnen in een dergelijk archief kunnen bovendien heel divers zijn. Denk hierbij aan krantenartikelen, reguleringen op het gebied van prostitutie, verklaringen van prostituees, brieven met klachten, dag- en nachtrapporten van de politie, verslagen over illegale bordelen etc. Je hebt geluk als je tussen de informatie een bron vindt, zoals een prostitutieregister.  

zondag 14 oktober 2018

Secret Lives: Britse prostituees in de Lage Landen (I)

(Foto: Jackie Depelle, Hinckley 2018)
Op 31 augustus mocht ik de keynote geven op het congres: Secret Lives: hidden voices of our ancesters in Engeland.(1) 
Opmerkelijke archiefbronnen en de verhalen die ze vertellen over Britse voorouders stonden centraal tijdens dit congres. Mijn presentie richtte zich op Britse vrouwen die als prostituees gaan werken in negentiende-eeuws Nederland en België. In deze blogpost geef ik een korte samenvatting van de presentatie. In de komende blogposts ga ik dieper in op de verschillende archiefbronnen en verhalen.

zaterdag 30 september 2017

Bron: Besmette soldaten

H. Turken, Binnenhuis met vrolijk gezelschap (ongev. 1828)
Foto genomen door WvdB in Noordbrabants Museum
Soldaten vormden in de negentiende-eeuwse prostitutie-branche een belangrijke doelgroep. Prostituees die vaak te vinden waren op of rondom het kazerneterrein werden zelfs "soldatenloopsters" genoemd.(1) Het contact tussen vraag en aanbod was niet zonder risico. Christian blogde al eens over een commandant in Den Bosch die in 1881 zijn soldaten een bordeelverbod oplegt vanwege de angst voor venerische aandoeningen. Prostitutie en geslachtsziekten werden in dit kader vaak met elkaar in verband gebracht. In 1889 wordt een onderzoek over het onderwerp gepubliceerd door statisticus G. Mounier.(2)  Het werk is een interessante bron om te vergelijken met informatie uit andere archiefbronnen op het gebied van negentiende-eeuwse prostitutie. 

vrijdag 14 juli 2017

Boek: Selling sex in the city: a global history of the prostitution 1600s-2000s

Bron: Brill
Het boek "Selling sex in the city" is de uitkomst van een project om de sociaal economische geschiedenis van de prostitutie in steden met elkaar te vergelijken. Over het onderwerp zijn congressen geweest in Amsterdam en China. In het boek zal de prostitutiegeschiedenis van zo'n twintig plaatsen worden besproken vanaf de zeventiende tot de twintigste eeuw; onder andere Amsterdam, Londen, Brugge, Havanna, Shanghai en Sidney.

zondag 13 november 2016

Voorouders in de prostitutiebranche

Women's Library Glasgow.
Foto: WvdB 2014 
In de tv-serie: Who do you think you are? (Nederlandse versie is: Verborgen Verleden) duiken bekende mensen in hun familieverleden. Door de archiefbronnen te bestuderen kan dan blijken dat een voorouder actief was in of te maken kreeg met de prostitutiebranche.(1) Zo gaat een van de boeiende speurtochten in de serie over een markante voorouder van actrice Alex Kingston, namelijk de negentiende-eeuwse bordeelhoudster Elizabeth Brahams. 

zaterdag 16 april 2016

1800 prenten en affiches online toegankelijk

Affiche Reine de joie, moeurs du demi-monde
van Victor Joze (1892) Henri de Toulouse-Lautrec
 (Van Gogh Museum)
Het Van Gogh Museum heeft 1800 prenten en affiches uit het fin de siècle tijdperk online geplaatst. De collectie geeft een interessant beeld van het Franse leven aan het einde van de negentiende en begin twintigste eeuw door de ogen van de grafische kunststroming. 

De collectie is te doorzoeken via:

zondag 25 oktober 2015

De impact van de spoorwegen op de prostitutie

C. Monet (Bron)
Hoe belangrijk de spoorwegen voor negentiende-eeuws Nederland zijn geweest werd ons onlangs weer duidelijk, toen Chris en ik een bezoek brachten aan het Spoorwegmuseum in Utrecht. Behalve een replica van de eerste trein uit 1839 en tentoonstellingen biedt het museum een mooie collectie spoorboekjes. Op aanvraag zijn ze te bekijken in de bibliotheek. De informatie geeft een interessant beeld over de groei van het openbaar vervoer in de negentiende eeuw en maakt daarmee ook de invloed op de prostitutiemarkt inzichtelijk.